www.twaalfentwaalfonline.nl

Anonieme Alcoholisten

twaalfentwaalfonline.nl/hoe het werkt

Hometransparant Bedoelingtransparant Hoe het Werkttransparant Online bijeenkomstentransparant Contacttransparant En dan nog dit ...


Update 18-3-2020 | 15:30 | v.12.1 transparant Download deze handleiding als PDF 
Om aan een bijeenkomst te kunnen deelnemen moet je Skype hebben geïnstalleerd op je pc, laptop, tablet, iPod en/of smartphone. Alle informatie daarover vind je op de website van Skype. Mocht je er toch nog niet helemaal uitkomen of anderszins vragen hebben, neem dan contact met ons op via een van de eerste twee manieren op de Contact-pagina.

Als je Skype op je pc/laptop/tablet/iPod/iPad/smartphone hebt geïnstalleerd kun je er van gebruik maken via een Skype-account, een Facebook account, of een Microsoft-account (live of hotmail)

Om technische redenen is het alleen mogelijk om aan onze meetings deel te nemen als je je van tevoren hebt aangemeld. Dat werkt als volgt:
  1. Zoek via de zoekbox in het hoofdmenu links boven  twaalfentwaalfonline  (hoofdlettergevoelig) op.
  2. Voeg via CONTACTEN > NIEUWE CONTACTPERSOON  twaalfentwaalfonline  aan je contacten toe en stuur ons ruim (uiterlijk 30 minuten) voor het begin van de bijeenkomst een contactverzoek. Vermeld daarbij dat je aan de groep wilt worden toegevoegd.
  3. Je ontvangt van ons z.s.m. een bevestiging dat je als contactpersoon aan de groep bent toegevoegd.
  4. Meld je, als je aan de meeting deel wilt nemen, uiterlijk 10 minuten voor het begin van de bijeenkomst aan door  twaalfentwaalfonline  een tekstberichtje te sturen. Onze techhost stuurt je een tekstberichtje terug om te bevestigen dat je verzoek ontvangen is en dat je meteen gekoppeld wordt. Hij/zij koppelt je vervolgens aan de groep door jou in te bellen. Je hoeft na je tekstberichtje dus zelf niets anders meer te doen dan het gesprek van onze techhost te accepteren.
  5. Als de bijeenkomst eenmaal begonnen is en je zelf niet aan het woord bent, zet dan je SKYPE-microfoontje skype microfoon uit door er op te klikken. Als je zelf aan het woord bent kun je het weer aan zetten. De reden hiervoor is storende achtergrondgeluiden zo veel mogelijk uit te sluiten. Hier wordt aan het begin van de bijeenkomst ook nog aandacht aan besteed.
  6. NB1: Bel dus NIET zelf in. Jij wordt door ons ingebeld en daardoor aan de groep gekoppeld. Als je zelf inbelt wordt je niet aan de actieve groep toegevoegd maar wordt je via een tweede verbinding aan twaalfentwaalfonline gekoppeld. Die verbinding staat los van de groepsverbinding. Er wordt als het ware een tweede groep aangemaakt.
  7. NB2: Maak GEEN gebruik van de video-mode. Dit is erg belastend voor de bandbreedte en heeft daardoor negatieve invloed op de kwaliteit van de verbinding/communicatie. Bovendien hebben we er voor gekozen alleen voice-meetings te doen. Als je liever een video-bijeenkomst wilt kunt je aan een Zoom- of Discord-meeting deelnemen.
Wij geven soms en bij hoge uitzondering links naar websites van organisaties buiten A.A.
In overeenstemming met onze Zesde en Zevende Traditie hebben wij geen enkele band met deze bedrijven/instellingen. Evenmin willen wij hun producten of diensten aanprijzen.
Onze enige bedoeling is nuchter te blijven en anderen te helpen nuchterheid te verwerven.
Hometransparant Bedoelingtransparant Hoe het Werkttransparant Online bijeenkomstentransparant Contacttransparant En dan nog dit ...