www.twaalfentwaalfonline.nl

Anonieme Alcoholisten

twaalfentwaalfonline.nl/bedoeling

Hometransparant Bedoelingtransparant Online bijeenkomstentransparant Conventiestransparant En dan nog dit ...


Het doel van deze A.A. groep (twaalfentwaalfonline) is om AA'ers de gelegenheid te geven om via SKYPE Nederlandstalige bijeenkomsten te houden. Dat zijn altijd voice-meetings. Ook geven wij een overzicht van alle andere Nederlandstalige online bijeenkomsten. Dat zijn meestal ZOOM-meetings (video) maar er zijn ook bijeenkomsten via andere vergaderprogramma's (Discord en ook Skype).

Wij willen in de eerste plaats een mogelijkheid tot samenzijn bieden aan al onze vrienden die, om wat voor reden dan ook, niet in staat zijn om een "echte, f2f" bijeenkomst te bezoeken.

Maar natuurlijk, dit in overeenstemming met onze Derde Traditie, is iedereen die denkt een probleem met alcohol te hebben van harte welkom onze bijeenkomst(en) bij te wonen.

Onze groep streeft ernaar volledig en zonder voorbehoud de A.A. boodschap door te geven aan een ieder met het verlangen om te stoppen met drinken. Wij laten ons bij dit streven leiden door de ervaring, zoals die sinds 1935 door onze voorgangers is opgedaan. En zoals is vastgelegd in onze Twaalf Tradities, onze Twaalf Concepten, en onze AA Richtlijnen (AA Guidelines).

"Stap Twaalf. Bij het geestelijk ontwaken als gevolg van deze stappen hebben wij getracht deze boodschap
aan alcoholisten door te geven en deze beginselen bij al ons doen en laten toe te passen."
Hometransparant Bedoelingtransparant Online bijeenkomstentransparant Conventiestransparant En dan nog dit ...